loading ...
OpenClose
loading ...

Ibises, Spoonbills          Family Threskiornithidae    

African Sacred Ibis        Threskiornis aethiopicus          AF

Malagasy Sacred Ibis     Threskiornis bernieri    AF

Black-headed Ibis         Threskiornis melanocephalus    OR

Australian White Ibis    Threskiornis molucca    AU

Straw-necked Ibis         Threskiornis spinicollis    AU

Red-naped Ibis   Pseudibis papillosa       OR

White-shouldered Ibis    Pseudibis davisoni        OR

Giant Ibis         Pseudibis gigantea       OR

Northern Bald Ibis        Geronticus eremita      AF

Southern Bald Ibis        Geronticus calvus         AF

Crested Ibis      Nipponia nippon           EU

Olive Ibis          Bostrychia olivacea       AF

Sao Tome Ibis   Bostrychia bocagei       AF

Spot-breasted Ibis        Bostrychia rara   AF

Hadada Ibis      Bostrychia hagedash     AF

Wattled Ibis     Bostrychia carunculata   AF

Plumbeous Ibis    Theristicus caerulescens           SA

Buff-necked Ibis       Theristicus caudatus    SA

Black-faced Ibis       Theristicus melanopis   SA

Sharp-tailed Ibis       Cercibis oxycerca         SA

Green Ibis        Mesembrinibis cayennensis       SA

Bare-faced Ibis    Phimosus infuscatus     SA

American White Ibis     Eudocimus albus          NA, LA

Scarlet Ibis       Eudocimus ruber          SA

Glossy Ibis        Plegadis falcinellus       Worldwide

White-faced Ibis       Plegadis chihi   NA, LA

Puna Ibis      Plegadis ridgwayi         SA

Madagascar Ibis       Lophotibis cristata       AF

Eurasian Spoonbill       Platalea leucorodia      AF, EU, OR

Black-faced Spoonbill     Platalea minor  EU

African Spoonbill          Platalea alba    AF

Royal Spoonbill    Platalea regia   AU

Yellow-billed Spoonbill    Platalea flavipes         AU

Roseate Spoonbill        Platalea ajaja    NA, LA