loading ...
OpenClose
loading ...

White-eyes       Family Zosteropidae 

Chestnut-flanked White-eye      Zosterops erythropleurus         EU

Japanese White-eye      Zosterops japonicus      EU

Lowland White-eye       Zosterops meyeni         OR

Oriental White-eye       Zosterops palpebrosus  OR

Sri Lanka White-eye      Zosterops ceylonensis   OR

Rota White-eye      Zosterops rotensis        PO

Bridled White-eye        Zosterops conspicillatus           PO

Citrine White-eye         Zosterops semperi        PO

Plain White-eye            Zosterops hypolais        PO

Enggano White-eye       Zosterops salvadorii     OR

Black-capped White-eye           Zosterops atricapilla    OR

Everett’s White-eye      Zosterops everetti        OR

Yellowish White-eye     Zosterops nigrorum      OR

Mountain White-eye      Zosterops montanus     OR

Yellow-ringed White-eye          Zosterops wallacei        AU

Javan White-eye           Zosterops flavus           OR

Lemon-bellied White-eye          Zosterops chloris          AU

Ashy-bellied White-eye    Zosterops citrinella      AU

Pale-bellied White-eye      Zosterops consobrinorum          AU

Pearl-bellied White-eye            Zosterops grayi AU

Golden-bellied White-eye         Zosterops uropygialis   AU

Black-ringed White-eye     Zosterops anomalus      AU

Cream-throated White-eye       Zosterops atriceps        AU

Sangihe White-eye        Zosterops nehrkorni     AU

Black-crowned White-eye         Zosterops atrifrons       AU

Seram White-eye          Zosterops stalkeri         AU

Black-fronted White-eye           Zosterops minor           AU

Tagula White-eye         Zosterops meeki           AU

Bismarck White-eye      Zosterops hypoxanthus AU

Biak White-eye      Zosterops mysorensis    AU

Capped White-eye        Zosterops fuscicapilla   AU

Buru White-eye      Zosterops buruensis     AU

Ambon White-eye         Zosterops kuehni          AU

Papuan White-eye        Zosterops novaeguineae           AU

Yellow-throated White-eye       Zosterops metcalfii      AU

Christmas White-eye     Zosterops natalis          IO

Canary White-eye         Zosterops luteus           AU

Islet White-eye     Zosterops griseotinctus     AU

Bare-ringed White-eye    Zosterops rennellianus    AU

Belted White-eye          Zosterops vellalavella   AU

Yellow-billed White-eye           Zosterops luteirostris   AU

Splendid White-eye      Zosterops splendidus    AU

New Georgia White-eye            Zosterops kulambangrae          AU

Hermit White-eye         Zosterops murphyi       AU

Grey-throated White-eye          Zosterops ugiensis        AU

Malaita White-eye        Zosterops stresemanni  AU

Santa Cruz White-eye    Zosterops sanctaecrucis            PO

Samoan White-eye        Zosterops samoensis     PO

Fiji White-eye    Zosterops explorator    PO

Vanuatu White-eye       Zosterops flavifrons      PO

Sulphur White-eye        Zosterops minutus        PO

Green-backed White-eye          Zosterops xanthochroa   AU

Silvereye          Zosterops lateralis        AU

Slender-billed White-eye          Zosterops tenuirostris    AU

Robust White-eye         Zosterops strenuus       AU

White-chested White-eye          Zosterops albogularis   AU

Forest White-eye          Zosterops inornatus      PO

Grey-brown White-eye     Zosterops cinereus       PO

Dusky White-eye           Zosterops finschii         PO

Abyssinian White-eye      Zosterops abyssinicus   AF

Cape White-eye            Zosterops pallidus        AF

African Yellow White-eye          Zosterops senegalensis    AF

Montane White-eye       Zosterops poliogastrus    AF

Kikuyu White-eye          Zosterops kikuyuensis   AF

Taita White-eye            Zosterops silvanus        AF

Reunion Grey White-eye           Zosterops borbonicus   IO

Mauritius Grey White-eye         Zosterops mauritianus  IO

Principe White-eye       Zosterops ficedulinus   AF

Annobon White-eye       Zosterops griseovirescens         AF

Madagascar White-eye    Zosterops maderaspatanus       AF

Kirk’s White-eye           Zosterops kirki   AF

Mayotte White-eye       Zosterops mayottensis  AF

Seychelles White-eye    Zosterops modestus      IO

Karthala White-eye       Zosterops mouroniensis            AF

Reunion Olive White-eye           Zosterops olivaceus      IO

Mauritius Olive White-eye         Zosterops chloronothos   IO

Pemba White-eye         Zosterops vaughani      IO

Olive-colored White-eye           Zosterops oleagineus    PO

Bare-eyed White-eye    Woodfordia superciliosa           AU

Sanford’s White-eye      Woodfordia lacertosa   PO

Teardrop White-eye     Rukia ruki        PO

Long-billed White-eye    Rukia longirostra          PO

Golden White-eye         Cleptornis marchei       PO

Bonin White-eye           Apalopteron familiare    EU

Rufescent Darkeye        Tephrozosterops stalkeri          AU

Madanga           Madanga ruficollis        AU

Grey-hooded Ibon         Lophozosterops pinaiae            AU

Mindanao Ibon     Lophozosterops goodfellowi     OR

Streak-headed Ibon      Lophozosterops squamiceps     AU

Grey-throated Ibon       Lophozosterops javanicus         OR

Cream-browed Ibon      Lophozosterops superciliaris    AU

Crested Ibon     Lophozosterops dohertyi          AU

Pygmy Ibon       Oculocincta squamifrons          AU

Spot-breasted Heleia    Heleia muelleri AU

Thick-billed Heleia       Heleia crassirostris       AU

Mountain Blackeye        Chlorocharis emiliae     OR

Giant White-eye           Megazosterops palauensis        AU

Cinnamon Ibon    Hypocryptadius cinnamomeus   OR

Fernando Po Speirops     Speirops brunneus        AF

Principe Speirops         Speirops leucophoeus   AF

Black-capped Speirops    Speirops lugubris         AF

Mount Cameroon Speirops         Speirops melanocephalus         AF